โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5930001
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับหน่วยงานด้านการศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : อนันต์ คงเครือพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนันต์ คงเครือพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
ณัฐพล ลือสิงหนาท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในสถาบันการศึกษา

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเม็กซิโก อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในมิติทางนิติศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการจัดอบรม 1 ครั้ง

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเม็กซิโก อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในมิติทางนิติศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขานิติศาสตร์) 5 สถาบัน

สถิติการเปิดชม : 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th