โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5990019
ชื่อโครงการ : การจัดการข้อมูลข่าวสารเชิงประเด็นสู่สาธารณะในโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ในเมือง
  Issues and infomation management for Public communication in Willingness to pay for Urban Forest
หัวหน้าโครงการ : กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ทีมวิจัย :
กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
หัวหน้าโครงการ
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
มานิดา มณีอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิรมล สุธรรมกิจ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อการจัดการข้อมูลข่าวสารเชิงประเด็นสู่สาธารณะในโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพ ฯ (Willingness to pay for Forest Area of Bangkok Dwellers )

2) เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายเชิงประเด็น ป่าไม้ในเมือง

3) เพื่อประเมินผลการสื่อสารเชิงประเด็นในโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพ ฯ (Willingness to pay for Forest Area of Bangkok Dwellers )

สถิติการเปิดชม : 492 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 38 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th