โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5920210
ชื่อโครงการ : สถานภาพของประเทศไทยเเละเเนวทางในการปรับปรุงเพื่อจัดทำระบบควบคุมอาหารเเละเเห่งชาติตามหลักการเเละข้อเเนะนำของโคเด็กซ์
  Thailand’s status and improvement needs to meet the Codex Alimentarius Guidelines for establishment of a National Food Control System
หัวหน้าโครงการ : วิสิฐ จะวะสิต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิสิฐ จะวะสิต
หัวหน้าโครงการ
สายันต์ รวดเร็ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทิมา โพธิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิติมา จิตตินันทน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัฐพล ตั้งสุภูมิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กังสดาล สิงห์สูง
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนสุวีร์ ไพชำนาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนิพรรณ บุตรยี่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์การจัดทำระบบควบคุมอาหารแห่งชาติของหน่วยงานโคเด็กซ์และแนวทางการปฏิบัติของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำระบบ

2. เพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบอาหารของประเทศไทย

3. เพื่อวิเคราะห์การจัดทำระบบควบคุมอาหารของประเทศไทย

4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนนโยบายและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบอาหารของประเทศไทยเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ในการจัดทำระบบควบคุมอาหารแห่งชาติ

5. เพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อภาครัฐ

สถิติการเปิดชม : 366 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th