โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5920211
ชื่อโครงการ : สถานการณ์และการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซิน เเละออกคราทอกซินในเครื่องเทศของประเทศไทย
  Situation and Risk Assessment of Aflatoxins and Ochratoxin Contamination in Spices of Thailand
หัวหน้าโครงการ : วราภา มหากาญจนกุล
ทีมวิจัย :
วราภา มหากาญจนกุล
หัวหน้าโครงการ
จารุณี วงศ์เล็ก
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายันต์ รวดเร็ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. รวบรวมงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษเชื้อราทั้งสองชนิดในเครื่องเทศของประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การปนเปื้อนจากในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน รวมถึงอธิบายแนวโน้มวิธีการวิเคราะห์หาสารพิษเชื้อราทั้งสองชนิดในเครื่องเทศ

2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประเมินความเสี่ยงและนำไปเตรียมรับกำหนดปริมาณการปนเปื้อนในกฎหมาย

สถิติการเปิดชม : 456 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 47 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th