โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG50E0010
ชื่อโครงการ : รูปแบบและกระบวนการจัดการชุมชนพึ่งตนเองบ้านม่วงไข่
 
หัวหน้าโครงการ : นางกนกนาถ โพธิ์สัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กนกนาถ โพธิ์สัย
หัวหน้าโครงการ
วิภาภรณ์ สุคนธะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรียาวรรณ การวิทยี
นักวิจัยร่วมโครงการ
แทน วัดเข้าหลาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัญญา พลกล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
คำฝาง ปาวารี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ก้อน เรืองชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขสันติ อุทโท
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุรัก ศรีอุ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิรันดร์ ละม้ายศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พร้อม ศรีอุ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้ของบ้านม่วงไข่

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

3. เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์ รูปแบบและกระบวน
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 5,068 ครั้ง
ชุดประเด็น : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (203 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 429 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th