โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60M0016
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาสู่เกษตรชีววิถี โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
หัวหน้าโครงการ : นายสัญญา ยะคะเสม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรกร (หมู่ 7) ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. เพื่อศึกษาปัญหาหนี้สินและระบบการเกษตรของสมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรกร (หมู่ 7) ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. เพื่อศึกษาบทเรียนในการพัฒนาเกษตรชีววิถีของกลุ่มจากอดีต-ปัจจุบัน ของสมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรกร (หมู่ 7) ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสู่เกษตรชีววิถีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 172 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (307 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 10 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th