โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60N0005
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาชุมชนวังทองสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ กลิ่นสังข์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : แนวทางการพัฒนาชุมชนวังทองสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาคีเครือข่ายชุมชนวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมาร่วมพัฒนาชุมชนวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2. ศึกษาศักยภาพชุมชนที่จะนำมาสู่การกำหนดภาพลักษณ์ชุมชนชาววังทองที่จะนำมาใช้เป็นฐานในการพัฒนา

2.1 ศึกษา สำรวจ กำหนดทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมชุมชนที่มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การกำหนดภาพลักษณ์ของชุมชน และเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนต่อไป

2.2 ศึกษาปัญหาในด้านต่างๆ และความต้องการของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน

3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนชาววังทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 251 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 54 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th