โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยและพัฒนา "การผลิตสัตว์"
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เครือข่ายวิจัยและพัฒนา "การผลิตสัตว์" ทั้งหมด 11 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้และศักยภาพการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสาร Curcuminoid จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ
นวลจันทร์ พารักษา
การศึกษาการแปรรูปยอดอ้อยในการเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
ฉลอง วชิราภากร
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโคโดยใช้อาหารผสมครบส่วนและอาหารข้นคุณภาพดี
บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
ชุดโครงการ "การใช้ประโยชน์สมุนไพรในกระบวนการผลิตสัตว์ (2)"
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
ผลกระทบของข้อตกลงองค์การการค้าโลกต่อเกษตรกรโคนมไทย
พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
การใช้ประโยชน์สมุนไพรในสัตว์
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
โครงการ "การประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการจัดการของเสียในระบบการผลิตสุกร"
สมชัย จันทร์สว่าง
การพัฒนาการใช้สมุนไพรขมิ้นชันและการใช้ร่วมกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นวัตถุดิบเติมในอาหารสัตว์ สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทง
จิโรจ ศศิปรียจันทร์
การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก
เทอด เทศประทีป
ศักยภาพอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย
ชาตรี ทินประภา

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เครือข่ายวิจัยและพัฒนา "การผลิตสัตว์" ทั้งหมด 11  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th