โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : 25
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 2545 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
อนุกรมวิธานและคาริโอไทป์ของหอยทากบกในประเทศไทย
สมศักดิ์ ปัญหา
[ 2537 ] 
การศึกษาเอนไซม์ geranylgeraniol-18-hydroxylaseในกระบวนการชีวสังเคราะห์ของเปลาโนทอลในเปล้าน้อย
วันชัย ดีเอกนามกูล
[ 2537 ] 
การกระตุ้นการเลียนและเปล่งเสียงในนกขุนทองไทย
มณี อัชวรานนท์
[ 2537 ] 
การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำโดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย
อัญชลี ทัศนาขจร
[ 2537 ] 
ชีววิทยาโมเลกุลการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
[ 2537 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2545โครงการ
หน้า : 255 / 255
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 74 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
โครงการวิจัยทั้งหมด : 74โครงการ
หน้า : 255 / 8
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th