โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : MRG
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 2874 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การเติมตะกอนบำบัดน้ำเสียที่มีอายุนานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารมลพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงในระบบบำบัดตะกอนเร่งแบบสองสภาวะ
จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
[ 2561 ] 
การสร้างเซลล์ไลน์ชนิดเซอโทลีเซลล์และการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพูลิโพเท้นส์ในแมวบ้าน
ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ
[ 2561 ] 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
แคทรียา คำทิพย์
[ 2561 ] 
กราฟจำนวนควบคุมต่อเนื่องวิกฤติที่มีจุดตัด
ภวธน เขมะวิชานุรัตน์
[ 2560 ] 
การพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีและการตรวจหาฤทธิ์ทางชีวภาพของเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากเชื้อรา Conoideocrella sp. BCC53666, Penicillium sp. BCC54176 และเชื้อราเอนโดรไฟต์ BCC76956
การุณย์ สาดอ่อน
[ 2560 ] 
การศึกษาวิศวกรรมผลึกเพื่อเพิ่มความจำเพาะเลือกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของบิสมัทออกซีเฮไลด์ที่มีต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ปฐมภูมิเป็นแอลดีไฮด์
บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร  
[ 2560 ] 
การวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์อิเล็กโทรไลซิสชนิดออกไซด์แข็งที่ใช้เชื้อเพลิงช่วยสำหรับการอิเล็กโทรไลซิสร่วมสำหรับการผลิตแก๊สสังเคราะห์เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์
แดง แซ่เบ๊
[ 2560 ] 
ปรากฏการณ์เนมคาของการออกซิไดซ์โพรเพน
พลัง บำรุงสกุลสวัสดิ์
[ 2560 ] 
ลักษณะทางพันธุศาสตร์และจุดกำเนิดลูกผสมของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ในประเทศไทย
อัศเลข รัตนวรรณี
[ 2560 ] 
การศึกษาจลศาสตร์ของแก้วและการแปลงเฟสแก้วเซรามิกชีวภาพที่ประกอบด้วยเฟอร์โร/เฟอริแมกเนติกคริสตัลระดับนาโนโดยกระบวนการวิธีโมดิฟายด์อินคอเปอเรชัน
วิไลวรรณ ลีนะกุล
[ 2560 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2874โครงการ
หน้า : 1 / 288
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

 
ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้งค่ะ 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th