โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : MRG
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 2789 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
คนางค์ คันธมธุรพจน์
[ 2560 ] 
การค้นหาซิงกูลาริตี้โดยใช้ลำดับของฟังก์ชันของการประมาณค่าแบบเอร์มีต-พาร์เดย์, การประมาณค่าแบบพาร์เดย์-ฟาร์เบอร์ในรูปแบบเวกเตอร์ และการประมาณค่าแบบพาร์เดย์แอลฟาเบต้าในรูปแบบเวกเตอร์
ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ
[ 2560 ] 
ความไม่เท่าเทียมของสะสารและปฏิสะสารในเอกภพ
ปฏิภาณ อุทยารัตน์
[ 2560 ] 
การสังเคราะห์และการวิเคราะห์อนุภาคนาโนนาเพอร์รอฟสไกท์แลนทานัมเฟอร์เรตและสารประกอบแลนทานัมเฟอร์เรต/โลหะออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ประสิทธิภาพสูง
อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์
[ 2560 ] 
ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทไทเจมินอร์ในสัตว์ทดลอง
อารี วนสุนทรวงศ์
[ 2560 ] 
การประยุกต์วัสดุสังเคราะห์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับระบบของไหลจุลภาคสำหรับใช้ในการตรวจวัดทางชีวภาพและเคมี
สุภกร หาญสูงเนิน
[ 2560 ] 
การริเริ่มดำเนินการและการประเมินสมรรถนะด้านกรีนโลจิสติกส์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
[ 2560 ] 
อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการของเชื้อราบนใบโกงกาง
พุทธรักษ์ ชมนันติ
[ 2560 ] 
ผลของการที่แม่ได้รับบิสฟีนอลเอต่อรูปแบบทรานสคริปโตมและอินเทอร์แอกโตมของยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิซึมสเปกตรัมในซีรีเบลลัมของลูกหนูแรท
เทวฤทธิ์ สะระชนะ
[ 2560 ] 
การสังเคราะห์สารประกอบไรลีนไดอิมมิดขนาดปานกลาง โดยวิธีสังเคราะห์แบบทำซ้ำแบบลู่ออกและลู่เข้า
ปวเรศร์ เหลียววนวัฒน์
[ 2560 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2789โครงการ
หน้า : 1 / 279
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

 
ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้งค่ะ 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th