โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : MRG
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 3210 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การตรวจชนิดของเชื้อพยาธิที่มีเห็บเป็นพาหะในเลือดสุนัขด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ
[ 2562 ] 
การศึกษาความสามารถของโปรตีน E3 Ligase/ADP-Ribosyltransferase DTX3L-PARP9 ในการต้านเชื้อไวรัส ที่สามารถติดต่อโดยแมลง ในเซลล์ผิวหนังของมนุษย์
สินีวัลยา วิชิต
[ 2562 ] 
การพัฒนาเซ็นเซอร์ชีวภาพสำหรับการตรวจวัดปริมาณไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ ที่ถูกออกซิไดซ์ (ออกซิไดซ์ แอล ดี แอล) โดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล
สุธิชา จันทะ
[ 2562 ] 
กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การส่งเสริมการยืดหยุ่นทางความคิดเป็นฐาน
ชัยยุทธ กลีบบัว
[ 2562 ] 
การพัฒนาและการใช้งานไทยแอปพลิเคชันเพื่อคัดแยกอาการป่วย
อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
[ 2562 ] 
ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ำส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ น้ำหนักอวัยวะที่เกี่ยวข้อง และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่
เจษฎา รัตนวุฒิ
[ 2562 ] 
ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและความสัมพันธ์ของสมรรถภาพหัวใจและหายใจ, ระดับกิจกรรมทางกาย, การรู้คิด และความซึมเศร้า ในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
[ 2562 ] 
การออกแบบและพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับประเมินค่าปริมาณรังสีและคุณภาพของภาพจากการทำงานของระบบปรับกระแสหลอดอัตโนมัติของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ศุภวิทู สุขเพ็ง
[ 2562 ] 
หัวตรวจจับก๊าซประสิทธิภาพสูงที่อุณหภูมิต่ำที่มีฐานเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดอินทรีย์แบบสองขั้วเมื่อถูกกระตุ้นด้วยการส่องสว่างของแสง
เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
[ 2562 ] 
อนุกรมวิธานและสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิของเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากพืชวงศ์ Acanthaceae ในประเทศไทย
วงศกร พงศ์โสภิตานันท์
[ 2561 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 3210โครงการ
หน้า : 1 / 321
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

 
ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้งค่ะ 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th