โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : MRG
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 3204 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การตรวจชนิดของเชื้อพยาธิที่มีเห็บเป็นพาหะในเลือดสุนัขด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ
[ 2562 ] 
ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ำส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ น้ำหนักอวัยวะที่เกี่ยวข้อง และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่
เจษฎา รัตนวุฒิ
[ 2562 ] 
หัวตรวจจับก๊าซประสิทธิภาพสูงที่อุณหภูมิต่ำที่มีฐานเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดอินทรีย์แบบสองขั้วเมื่อถูกกระตุ้นด้วยการส่องสว่างของแสง
เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
[ 2562 ] 
อนุกรมวิธานและสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิของเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากพืชวงศ์ Acanthaceae ในประเทศไทย
วงศกร พงศ์โสภิตานันท์
[ 2561 ] 
การสร้างเซลล์ไลน์ชนิดเซอโทลีเซลล์และการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพูลิโพเท้นส์ในแมวบ้าน
ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ
[ 2561 ] 
การพัฒนาวัสดุสำหรับการกำบังรังสี: สมบัติการลดทอนนิวตรอน สมบัติการนำไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 และ UHMWPE/B2O3
เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง
[ 2561 ] 
การเปลี่ยนหญ้าเนเปียร์เป็นน้ำตาลและสารมูลค่าเพิ่มด้วยการปรับสภาพด้วยด่างเจือจาง: การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการและการลดน้ำเสีย
ปริปก พิศสุวรรณ
[ 2561 ] 
ความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวรับชนิดไฟโบรบลาสโกรทแฟกเตอร์เป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ศริญญา คงเพชร
[ 2561 ] 
นิเวศวิทยาบรรพกาลของปลากระดูกแข็งน้ำจืดในมหายุคมีโซโซอิกของไทย
อุทุมพร ดีศรี
[ 2561 ] 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยด้านอาหารของพนักงานบริการอาหารในจังหวัดขอนแก่น
พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย
[ 2561 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 3204โครงการ
หน้า : 1 / 321
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

 
ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้งค่ะ 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th