โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4780022
ชื่อโครงการ : การปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติด้วยอนุภาคนาโน
  Surface Modification of Natural Rubber Latex Film by Using Nanoparticles
หัวหน้าโครงการ : ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
หัวหน้าโครงการ
กิจติพร สงวนทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
G. RIESS
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร แสงริบทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลดา อมรชัยยาพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
T. PITH
นักวิจัยร่วมโครงการ
ผุสดี แสนดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาทิตย์ สรวงอนุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพร สุธีวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. To synthesize and characterise nanoparticles (or latex IPNs: interpenetrating polymer networks) consisting of plastic and elastomeric components

- NR (and/or prevulcanised NR) and non-crosslinked (and/or crosslinked) PS

- NR (and/or prevulcanised NR) and non-crosslinked (and/or crosslinked)

poly (methyl methacrylate); (PMMA)

- epoxidised natural rubber (ENR) (and/or prevulcanised ENR) and non-crosslinked

(and/or crosslinked) PMMA

2. To modify surface of NR sheet by depositing nanoparticles

3. To directly form nanoparticles consisting of plastic and elastomeric components on the surface of NR sheet

สถิติการเปิดชม : 1,115 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 148 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th