โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ขั้นตอนการสมัครอยู่ในฐานข้อมูล สกว. (เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
  1.ท่านต้องมี email เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ถ้าไม่มี..สามารถขอ email ใช้งานได้ฟรีที่นี่
Sign up Now ! และกรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้องด้วย

2.กำหนด username และ password เพื่อใช้เข้าระบบ โดย username ต้องไม่ซ้ำกับสมาชิกอื่น และ password ต้องมีความยาว 6-10 ตัวอักษร

3.กรุณาจดจำ username และ password ไว้เพื่อสะดวกในการใช้ "เข้าสู่ระบบ และดาวน์โหลดหนังสือ งานวิจัย" หรือแก้ไขประวัติของท่าน ในครั้งต่อไป

4. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อสกว. จะติดต่อแจ้งข่าวสารต่างๆ กับท่าน

5. ข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ จะปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากท่าน
 ขั้นที่ 1  ข้อมูลการใช้งานระบบ
กรอก E-mail : *
กรอก E-mailอีกครั้ง : *
  กรอกข้อมูลเฉพาะอีเมล์เท่านั้น
เช่น yourmail@xxxxx.com
 
* ห้ามกรอกอีเมล์ที่ไม่มีอยู่จริงเพราะท่านจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้
เนื่องจากต้องยืนยันสมาชิกที่อีเมล์ของท่าน
Password : * 6-10 ตัว ประกอบด้วย A-Z, a-z, 0-9
Confirm Password : * 6-10 ตัว ประกอบด้วย A-Z, a-z, 0-9
ขั้นที่ 2  ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ : *
ชื่อ
*
นามสกุล
*
หมายเลขบัตรประชาชน
*
(ผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ดูเลขประจำตัวในทะเบียนบ้าน)
เพศ
ชาย หญิง *
อายุ *กรอกเป็นตัวเลขอารบิกเท่านั้น ประกอบด้วย 0-9
อาชีพ
*
วุฒิการศึกษา *
วัตถุประสงค์การนำไปใช้
 
 

 

   

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th