โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4980006
ชื่อโครงการ : การศึกษาเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในระบบอินเนต และบทบาทในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์
  Human gingival fibroblast as a critical innate non-immune cell and its immunoregulatory role in periodontium
หัวหน้าโครงการ : รังสินี มหานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รังสินี มหานนท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1) To establish HGF cultures from healthy gingival tissues for routine study.

2) To investigate the mRNA expression of TLRs (1 - 10) in HGFs.

3) To evaluate the response of HGFs to a variety of highly purified TLR ligand stimulation (LPS from P. gingivalis - TLR2 ligand; Polyinosine-polycytidylic acid (poly I:C) - TLR3 ligand; LPS from Escherichia coli - TLR4 ligand; flagellin from Salmonella thyphimurium - TLR5 ligand; Loxoribine - TLR7 ligand; Single-stranded polyU oligonucleotide - TLR8 ligand; CpG oligonucleotide 2006 - TLR9 ligand) by measuring

3.1 IL-8 production (neutrophil recruiting cytokine)

3.2 IDO production

4) To examine the combination effect of cytokine (interferon gamma (IFN- ) or tumor necrosis factor alpha (TNF- )) and TLR ligands on production of IL-8 and IDO

5) To evaluate the role of gingival fibroblast IDO in negative feed back suppression of T cell responses

6) To study the role of TLR ligand stimulated-HGFs in promoting infiltration of dendritic cells, especially plasmacytoid dendritic cells

สถิติการเปิดชม : 1,288 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 121 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th