โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5480013
ชื่อโครงการ : แนวทางการเพิ่มอัตราการละลายและการดูดซึมจากการรับประทานของยาละลายน้ำยากโดยใช้ไขมันและสารลดแรงตึงผิว
  Approaches for the enhancement of dissolution rate and oral absorption of poorly water-soluble drugs mediated by lipids and surfactants
หัวหน้าโครงการ : พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
ยศนันท์ วีระพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. To prepare oral solid dosage form of poorly water-soluble drugs by using formulations containing lipids and surfactants (self-emulsifying drug delivery system).

2. To investigate physicochemical characteristics and dissolution rate of selected model drugs from the developed dosage forms.

3. To evaluate absorption and pharmacokinetic parameters of selected model drugs from the developed dosage forms in gastrointestinal tract of animal model

สถิติการเปิดชม : 440 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th