โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5680006
ชื่อโครงการ : การค้นพบยาที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทยและจีน
  Natural product-based drug discovery from Thai and Chinese medicinal plants
หัวหน้าโครงการ : อภิชาต สุขสำราญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชาต สุขสำราญ
หัวหน้าโครงการ
บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
Guolin Zhang
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมนา ดาเก็ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วชิราภรณ์ อาชวาคม
นักวิจัยร่วมโครงการ
Fei Wang
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนิตย์ สุขสำราญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มลธิรา พรมกัณฑ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : The objectives of the proposed project are as followed:

1. To select bioactive natural products for drug discovery.

2. To modify the structures of some lead compounds for higher biological

activities.

3. To isolate, elucidate the structures and modify the structures of natural

products with cytotoxic activity.

4. To modify the structures and evaluate antiinflammatory natural products and

analogues and study of mechanism of action.

5. To find natural product-based therapeutic agents for diseases of the elderly.

6. To design and synthesize of delivery system for cytotoxic and other bioactive

natural products and analogues to targeted cells.

สถิติการเปิดชม : 869 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 181 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th