โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG6080018
ชื่อโครงการ : การสำรวจพฤติกรรมของคนในชุมชนก่อนการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาปรับใช้ในชุมชนครบวงจรเพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี
  Social Behaviours Field Research before adopting medical technologies to Smart Village for elevating the quality of life of senior citizens
หัวหน้าโครงการ : วรพงศ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ทีมวิจัย :
วรพงศ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 12 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : เข้าใจวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในชุมชนเพื่อนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับความต้องการของผู้สูงวัยในชุมชนได้อย่างแท้จริง และสามารถออกแบบบริการให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยในชุมชน โดยการวางแผนการวิจัยก่อนลงไปในพื้นที่เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พฤติกรรมการบริการเบื้องต้น เป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หารูปแบบที่จำเป็นกับการออกแบบบริการที่เหมาะสม
สถิติการเปิดชม : 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th