โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5280008
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตตัวดูดซับจำพวก "โมเลกูลาร์ซีฟ" จากเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดซับน้ำออกจากเอทานอลสำหรับกระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์
  Process development of molecular sieves from waste fly ash generated in the industrial plant for later utilization as water removal sorbent in gasohol production process
หัวหน้าโครงการ : ประเสริฐ ภวสันต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประเสริฐ ภวสันต์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการแปรสภาพเถ้าลอยให้เป็นตัวดูดซับจำพวกโมเลกูลาร์ซีฟ และทำการทดสอบศักยภาพในการดูดซับน้ำออกจากเอทานอลเพื่อผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ (99.8% โดยปริมาตร) โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการสามารถแจงได้ดังนี้

1. ศึกษาสภาวะการสังเคราะห์โมเลกูลาร์ซีฟจากเถ้าลอยที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ

2. ศึกษาคุณสมบัติและศักยภาพในการดูดซับของโมเลกูลาร์ซีฟที่ผลิตได้

3. ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

4. ศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนสร้างระบบการผลิตตัวดูดซับจำพวกโมเลกูลาร์ซีฟ

สถิติการเปิดชม : 968 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 97 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th