โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980053
ชื่อโครงการ : การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
  Production of synthesis fuel from products of fermentation process and process for fuel oil quality improvement
หัวหน้าโครงการ : วรพล เกียรติกิตติพงษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรพล เกียรติกิตติพงษ์
หัวหน้าโครงการ
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์ โดยใช้เอทานอลและผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

2. เพื่อศึกษาการทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลบางส่วนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพของน้ำมันเบนซินจากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำมันนั้นโดยตรงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตผลทางการเกษตร

3. เพื่อหาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการ

4. เพื่อศึกษาผลของภาวะการดำเนินงานต่างๆ ที่มีต่อสมรรถนะของกระบวนการดังกล่าว

สถิติการเปิดชม : 977 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 176 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th