โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980072
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีโฟโตอะคูสติกแบบโดเมนความถี่ สำหรับการหาค่าคุณสมบัติทางแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ
  Development of a frequency domain photoacoustic method for the determination of optical properties of biological tissues.
หัวหน้าโครงการ : ศิริเดช บุญแสง
ทีมวิจัย :
ศิริเดช บุญแสง
หัวหน้าโครงการ
วัลลภ สุระกำพลธร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้เทคนิคการวัดสัญญาณ photoacoustic ในโดเมนความถี่ (200 kHz - 20MHz) โดยมี laser diode เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีความเข้มแสงต่อหน่วยพื้นที่ <200 mW/cm-2 ซึ่งปลอดภัยต่อการทดลองในเนื้อเยื่อของมนุษย์

2. เพื่อปรับปรุงและต่อยอดวิธีการวิเคราะห์ค่า optical absorption coefficient จากสัญญาณ photoacoustic ที่ผู้เขียนได้เคยนำเสนอไว้แล้ว โดยจะต้องทำการปรับปรุง photoacoustic generation model และ อัลกอริทึมในการคำนวณบางอย่าง เพื่อให้สามารถรองรับข้อมูลในโดเมนความถี่ที่ได้จากวัตถุประสงค์ที่ 1

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องและแม่นยำของผลจากการวิเคราะห์ค่า optical absorption coefficient จากสัญญาณ photoacoustic ที่วัดได้จากโดเมนเวลาและความถี่

4. เพื่อทดสอบวิธีการวัดสัญญาณ photoacoustic ในโดเมนความถี่ ที่พัฒนาขึ้นกับเนื้อเยื่อชนิดต่างๆเพื่อนำทางไปสู่การออกแบบวิธีสร้างภาพตัดขวางต่อไปในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 777 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 58 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th