โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980127
ชื่อโครงการ : การศึกษากลไกการต้านอัลกอฮอล์ในระดับ genome-wideในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
  Genome-wide analysis of alcohol resistance mechanism in Saccharomyces cerevisiae
หัวหน้าโครงการ : ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
หัวหน้าโครงการ
ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
นักวิจัยที่ปรึกษา
Satoshi Harashima
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากลไกในการตอบสนองของเซลล์ต่ออัลกอฮอล์ โดยใช้ยีสต์ S. cerevisiae สายพันธุ์กลายที่ยีน nonessential แต่ละชนิดในจีโนมถูกทำลายในการคัดเลือกยีสต์สายพันธุ์ที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในความเข้มข้นของเอทานอลที่สายพันธุ์ดั้งเดิม (wild-type strain) สามารถเจริญเติบโตได้ในการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกในการตอบสนองของเซลล์ต่ออัลกอฮอล์ เพื่อจัดกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการตอบสนองต่ออัลกอฮอล์ตามหน้าที่และลักษณะการทำงาน และเพื่อศึกษาหน้าที่และการทำงานของยีนแต่ละชนิดต่างๆในการตอบสนองต่ออัลกอฮอล์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่สามารถทนต่ออัลกอฮอล์ได้ดีกว่าปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการหมักเพื่อผลิตอัลกอฮอล์
สถิติการเปิดชม : 953 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 127 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th