โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4810006
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงต้นฉบับการวิจัย เรื่อง 'องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ' ฉบับย่อ
  -
หัวหน้าโครงการ : วันชัย รุจนวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันชัย รุจนวงศ์
หัวหน้าโครงการ
สายฝน จันทะพรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้การศึกษาเรื่อง องค์กรอาชญากรรม เป็นที่แพร่หลาย และ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม กิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม สภาพปัญหาและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการกระทำขององค์กรอาชญากรรม รวมไปถึง ความเสียหายทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน

2) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์มาตรการในการป้องกัน และปราบปราม องค์กรอาชญากรรม ให้เกิดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมหรือผู้มีอิทธิพล ที่มีประสิทธิภาพในระบบกฎหมายไทย

3) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเผยแพร่ต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ผู้แทนราษฎร นักวิชาการ หน่วยงาน ตลอดจน ประชาชนที่มีความสนใจในเรื่ององค์กรอาชญากรรม

สถิติการเปิดชม : 5,718 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,163 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th