เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : RDG4520005
ชื่อโครงการ : ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
  Potential for Using Natural Materials and Byproducts from Industries to be used as Fertilizer and Soil Amendment
หัวหน้าโครงการ : นันทกร บุญเกิด
ทีมวิจัย :
นันทกร บุญเกิด
หัวหน้าโครงการ
อำพรรณ พรหมศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรกฤษณ์ หอมจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารักษ์ ธีรอำพน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สงัด ปัญญาพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพร ชุนห์ลือชานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และจากโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถให้ธาตุอาหารพืช และได้วิธีการนำวัสดุดังกล่าวมาผสมเป็นปุ๋ย ที่มีส่วนผสมของโลหะหนักต่ำกว่ามาตรฐาน 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 961 ครั้ง
ชุดโครงการ : ดินและปุ๋ยพืชสวน (12 โครงการ )
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 196 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)