โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850048
ชื่อโครงการ : การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
  Optimal Conditions for Production and Fractional Distillation of Rubberwood Vinegar
หัวหน้าโครงการ : จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ
ทีมวิจัย :
จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ
หัวหน้าโครงการ
จรัล บุญกาญจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทิมา ชั่งสิริพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา

2.เพื่อให้ได้ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา

3.เพื่อให้ได้แนวทางการกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

4.เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีกลุ่มรักษาสภาพไม้

สถิติการเปิดชม : 2,005 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเยื่อ (19 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 335 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th