โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA4380013
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคนิคเพื่อใช้ Laser Doppler Flowmeter ในการวัด pulpal blood flow ในฟันมนุษย์
  Development of the technique for the use of laser Doppler flowmeter for monitoring pulpul blood flow in intact human teeth
หัวหน้าโครงการ : นพคุณ วงษ์สวรรค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นพคุณ วงษ์สวรรค์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาหาเทคนิคใหม่ในการวัด pulpal blood flow ด้วย Laser Doppler Flowmeter โดยใช้ตัวครอบกระชับฟันร่วมกับสารพิมพ์ปากชนิดซิลิโคน

2. เพื่อหาผลของการใส่ 0.25 ml of 1 mg/ml of adrenaline ที่เนื้อฟันต่อสัญญาณที่วัดได้จาก Laser Doppler Flowmeter
สถิติการเปิดชม : 537 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th