โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI62X0605
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ระยะที่ 2
  Corruption Free Thailand Research Project (Phrase 2)
หัวหน้าโครงการ : ธานี ชัยวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน โดยทำการจำแนกรูปแบบการคอร์รัปชันและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย ระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีความเต็มใจ(จ่าย)ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในรูปแบบนั้นๆ โดยเฉพาะ และนำเสนอกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

2. เพื่อสร้างกลไกหรือกระบวนการสร้างความโปร่งใสและนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างกลไกหรือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านการทำงานของเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคมไทย

5. เพื่อสร้างพื้นที่การประเมินผลและประมวลผลให้เกิดการตระหนักต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประชาชน และก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลากหลายภาคส่วนในสังคม
สถิติการเปิดชม : 475 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th