โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG4680035
ชื่อโครงการ : กรดอะมิโนสำคัญในโครงสร้างโปรตีน Glutathione S-Transferase ที่สามารถควบคุมการทำงานของเอนไซม์
  Important structural residues of Glutathione S-Transferase control the enzyme function
หัวหน้าโครงการ : จีรัง ว่องตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จีรัง ว่องตระกูล
หัวหน้าโครงการ
ละเอียด ประพันธดารา
นักวิจัยที่ปรึกษา
Albert John Ketterman
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความสำพันธ์ระหว่างโครงสร้าง-หน้าที่ของไอโซเอนไซม์ AdGSTD3-3 ในยุงAn. dirus โดยจะศึกษาความสำคัญของกรดอะมิโน Arginine 96 (Arg96) จากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเอนไซม์กลายพันธ์ Arg96Ala มีค่า Specific activity ต่อสับสเตรทกลูตาไธโอน และ CDNB ต่างจากเอน
สถิติการเปิดชม : 990 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 94 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th