เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : PDG46N0010
ชื่อโครงการ : การพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนบ้านมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
หัวหน้าโครงการ : นายบำรุง วงศ์วาร
ทีมวิจัย :
บำรุง วงศ์วาร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อสมาชิกในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,098 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (145 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 151 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)