โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG52N0015
ชื่อโครงการ : แนวทางสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาปู หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : นายมี งามนิธิวุฒินันท์
ทีมวิจัย :
มี งามนิธิวุฒินันท์
หัวหน้าโครงการ
ชฏารัตน์ มีสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เนียม ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำพัน ลำน้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐธิดา ช่างเงิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
มลฑา โนใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
แก้ว บุญเขียน
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทือง ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลอง ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชินพันธุ์ นาคอ้าย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรวัฒน์ ศิลป์ท้าว
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทวฤทธิ์ ศิริมาตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวัสดิ์ โนใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญ อุดเต็น
นักวิจัยร่วมโครงการ
เลย อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อินลอง ไชยหาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัน อินสุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิคิด โสภัคดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ เขื่อนเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ตาม อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชนตามช่วงอายุต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงวิธีการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยแบบพื้นบ้าน

2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพร ตำรายาและการดูแลรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้าน

3. เพื่อสำรวจ ชนิด ปริมาณ ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน

4. เพื่อหาแนวทางการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาพยาบาลด้วยพืชสมุนไพรโดยชุมชนมีส่วนร่วม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,175 ครั้ง
ชุดประเด็น : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร (182 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 303 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th