เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : RDG46N0021
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิถีชีวิตของลาหู่นะ บ้านขอบด้ง เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : นางเรียม สิงห์ทร
ทีมวิจัย :
เรียม สิงห์ทร
หัวหน้าโครงการ
สายันต์ กองทุม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรัชฎา ทิพย์ชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
เตือนใจ ปัญญาธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพ็ญภัค กาฬผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสถียร ปัญญาธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชิต เผื่อนทิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงศักดิ์ โกเสมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนวย หนองภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิตของชนเผ่าลาหู่นะ บ้านขอบด้ง

2. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าลาหู่นะ บ้านขอบด้ง

3. เพื่อวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าลาหู่นะ  
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,472 ครั้ง
ชุดประเด็น : การศึกษากับชุมชน (156 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 177 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)