โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG46N0021
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิถีชีวิตของลาหู่นะ บ้านขอบด้ง เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : นางเรียม สิงห์ทร
ทีมวิจัย :
เรียม สิงห์ทร
หัวหน้าโครงการ
สายันต์ กองทุม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรัชฎา ทิพย์ชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
เตือนใจ ปัญญาธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพ็ญภัค กาฬผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสถียร ปัญญาธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชิต เผื่อนทิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงศักดิ์ โกเสมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนวย หนองภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิตของชนเผ่าลาหู่นะ บ้านขอบด้ง

2. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าลาหู่นะ บ้านขอบด้ง

3. เพื่อวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าลาหู่นะ
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,700 ครั้ง
ชุดประเด็น : การศึกษากับชุมชน (221 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 189 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th