โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG55N0008
ชื่อโครงการ : แนวทางการฟื้นฟูฐานอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : นายอุดมชัย วัฒน์ธนกุล
ทีมวิจัย :
อุดมชัย วัฒน์ธนกุล
หัวหน้าโครงการ
พลอย อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เขมราฐ ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จม ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุ๋ย ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุณ ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
มุก ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุประจักร อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดม อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวย อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เดช อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นาน ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาย ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวัสดิ์ ไทยใหม่
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเสริฐ ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชา ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
หน อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ชัย อักขระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บำรุง ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เดช ใจปิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและการได้มาซึ่งอาหารจากฐานอาหารทั้ง 4 ด้านของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาปัญหาและความเสี่ยงของฐานอาหารทั้ง 4 ด้านของชุมชน

3. เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอนุรักษ์และการจัดการฐานอาหารที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการฟื้นฟูฐานอาหาร ที่นำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 913 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (542 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 218 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th