โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งหมด 11 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดเรียงชิ้นงานผ้า
จรัมพร หรรษมนตร์
การใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดสีในน้ำทิ้ง
ไพรัตน์ แก้วสาร
แนวทางใหม่ในการทำโลหะมอแด้นท์สำหรับการย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีชั้นสารอนินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ปลอดภัย
ปาเจรา พัฒนถาบุตร
การตกแต่งผ้าฝ้ายให้ทนต่อการยับย่น ต้านทานเชื้อรา และแบคทีเรียด้วยสารไกลออซอลและไคโตซาน
สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์
ขนิษฐา เจริญลาภ
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
บุญศรี คู่สุขธรรม
การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
นภา ศิวะรังสรรค์
การออกแบบลายทอผ้า 12 ตะกอWoven Fabric Design for 12 Harnesses
สมบูรณ์ พุทธชัยยงค์
การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมันA study on the decrease of caustic concentration used inmercerization
อุษา แสงวัฒนาโรจน์
การศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
การศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดย่อมในพื้นที่ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน
เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งหมด 11  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th