โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ปู
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ปู ทั้งหมด 12 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ชีววิทยาบางประการและการอพยพของปูแป้น (Varuna litterata) ในบริเวณแม่น้ำเวฬุ
ดุสิต ศรีวิไล
การพัฒนาระบบการผลิตลูกปูม้าระบบปิดน้ำหมุนเวียนชีวภาพ
พิมาน เถาสมบัติ
การจัดการประมงปูม้าแบบบูรณาการและยั่งยืนในจังหวัดตรัง
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
การจัดการประมงปูม้าแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
อภิรักษ์ สงรักษ์
การเลี้ยงปูม้าในคอก (Portunus pelagicus, Linn.) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้านิ่ม(Portunus pelagicus) เชิงพาณิชย์
บุญรัตน์ ประทุมชาติ
การศึกษาระดับความเค็มที่มีผลต่อการฟักไข่ การรอดตาย และอาหารของปูแสม ในระยะวัยอ่อน
พิมาน เถาสมบัติ
การจำแนกชนิดของปูทะเลในสกุล Scylla ด้วยการวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอเพื่อการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน
อำนวย จรด้วง
การศึกษาแหล่งฤดูสืบพันธุ์วางไข่เพื่อการจัดการทรัพยากรปูทะเล, Scylla olivacia (Herbst, 1796) ในบริเวณคลองหงาว จังหวัดระนอง
ธนิษฐา ทรรพนันทน์
การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
การจำแนกชนิดและการประเมินสภาวะทรัพยากรปูทะเลในบริเวณคลองหงาว จังหวัดระนอง
กาญจนา จิรพันธ์พิพัฒน์
การผลิตพันธุ์ปูม้าและการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus) เชิงพาณิชย์
วารินทร์ ธนาสมหวัง

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ปู ทั้งหมด 12  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th