โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ทั้งหมด 34 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย
วิศรุต พึ่งสุนทร
ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2
เสาวณิต จุลวงศ์
วิธีวิทยาทางปรัชญา
พิพัฒน์ สุยะ
จัดประชุม "ปอยปัญญา : หนึ่งทศวรรษมหาบัณฑิต สกว. มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์"
สันต์ สุวัจฉราภินันท์
ประสานงานชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ระยะที่ 4
สุวรรณา สถาอานันท์
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ก้าวหน้าจากรากแก้ว : เวทีวิจัยและเทศกาลละครร่วมสมัยไทย/อาเซียน
ปริดา มโนมัยพิบูลย์
ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
ทวีศักดิ์ เผือกสม
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 6
ธเนศ เวศร์ภาดา
สร้างแผนที่จริยศาสตร์
ชาญณรงค์ บุญหนุน
รามเกียรติ์ : ก้าวหน้าจากรากแก้ว
ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ค่ายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
ไพรินทร์ กะทิพรมราช
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "อารมณ์ขันในอาเซียน"
พจี ยุวชิต
"อารมณ์กับจริยศาสตร์"
ชาญณรงค์ บุญหนุน
กรรมในกำมือ? ความเป็นธรรมในปรัชญาและศาสนา
พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
อินทิรา ซาฮีร์
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 3
วัชระ สินธุประมา
ความยุติธรรมในปรัชญาของ ปอล ริเกอร์
ปกรณ์ สิงห์สุริยา
ความเป็นธรรมในพระไตรปิฏก
ชาญณรงค์ บุญหนุน
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
เมตตาธรรม-ความเป็นธรรม ในเวสสันดรชาดก
สุวรรณา สถาอานันท์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ทั้งหมด 34  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th