โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820015
ชื่อโครงการ : การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองจำนวน 4 พันธุ์ ระยะที่ 3
  Foundation Stock of 4 Bred Thai Indigenous Chicken Phase III
หัวหน้าโครงการ : อุดมศรี อินทรโชติ
ทีมวิจัย :
อุดมศรี อินทรโชติ
หัวหน้าโครงการ
อำนวย เลี้ยวธารากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดม ช่างสุพรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทอดศักดิ์ อินทรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีศิลป์ จีนด้วง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรอนงค์ พิมพ์คำไหล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมพล บุญเจือ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีระชัย ช่อไม้
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนวย กวมทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างพันธุ์ไก่พื้นเมือง 4 พันธุ์ (ประดู่หางดำ, เหลืองหางขาว, ไก่แดง และไก่ชี)

2. สร้างองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาพันธุ์ไก่อื่นๆ ของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 2,065 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 497 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th