โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920021
ชื่อโครงการ : สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
  Performance and carcass characteristics of Southern Thai Native cattle raised under grazing system in Songkhla province
หัวหน้าโครงการ : ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
หัวหน้าโครงการ
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองภาคใต้ของเกษตรกรที่เลี้ยงในสภาพปล่อยเล็มกินหญ้าธรรมชาติในฤดูกาลต่างๆ

2.ศึกษาแหล่ง ชนิด และลักษณะความเปลี่ยนแปลงของอาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงโคพื้นเมือง

3.ศึกษาลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ที่เลี้ยงในสภาพปล่อยเล็มกินหญ้าธรรมชาติ

4. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง รวมตลอดทั้งจากการจำหน่ายซาก เนื้อและ ผลพลอยได้จากการฆ่าโคพื้นเมือง

สถิติการเปิดชม : 1,836 ครั้ง
ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 427 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th