รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950029
ชื่อโครงการ : การย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้าจวนตานี
  Natural Dyeing of raw material for Juan Tani Ikat Textiles
หัวหน้าโครงการ : จุรีรัตน์ บัวแก้ว
ทีมวิจัย :
จุรีรัตน์ บัวแก้ว
หัวหน้าโครงการ
โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกื้อ ฤทธิบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาชนิดวัสดุให้สีจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยฝ้าย

2. ศึกษาเทคนิคและวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับทำผ้าจวนตานีด้วยสีย้อมธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 2,698 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,003 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400