รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050022
ชื่อโครงการ : บล็อกประสานปูพื้นผสมตะกอนดินจากน้ำประปา
  Paving Block mixed with Sludge-Ash
หัวหน้าโครงการ : สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ
ทีมวิจัย :
สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ
หัวหน้าโครงการ
อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 2.1 ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำตะกอนดินจากน้ำประปามาเป็นส่วนผสมของบล็อกประสานปูพื้น

2.2 เพื่อทดสอบกำลังอัดและการดูดซึมน้ำของตัวอย่าง ซึ่งมีการแทนที่ปริมาณทรายและหิน ด้วยตะกอนดินจากน้ำประปาในอัตราส่วนผสมต่างๆโดยทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (มอก. 827-2531)

สถิติการเปิดชม : 2,256 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 262 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400