โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120012
ชื่อโครงการ : การผลิตเนื้อโคธรรมชาติ
 
หัวหน้าโครงการ : สมพร ดวนใหญ่ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมพร ดวนใหญ่
หัวหน้าโครงการ
วรวิทย์ ธนสุนทรสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนทรีพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยศักดิ์ สุวรรณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและศึกษารูปแบบการผลิตเนื้อโคธรรมชาติ ตามความเหมาะสมของเกษตรกร

2. เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการผลิตเนื้อโคธรรมชาติ

3. สร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

4. เพื่อสร้างต้นแบบและปรับเปลี่ยนวิธีการ ซื้อ-ขาย เนื้อโคในตลาดสดทั่วไป จากเขียงเนื้อธรรมดาทั่วไป ให้พัฒนาเข้าสู่ระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

สถิติการเปิดชม : 4,742 ครั้ง
ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 952 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th