โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320013
ชื่อโครงการ : การสร้างอัตลักษณ์ของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1
 
หัวหน้าโครงการ : อำนวย เลี้ยวธารากุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อำนวย เลี้ยวธารากุล
หัวหน้าโครงการ
ชาตรี ประทุม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริพันธ์ โมราถบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติ แพ่งเม้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรักษ์ เพียรมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ (ชนิดของอาหารยอดนิยม) รวมทั้งข้อมูลการบริโภคไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ของผู้บริโภค

2. เพื่อสร้างการรับรู้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ในการนำมาปรุงเป็นอาหาร และประเมินการรับรู้จากผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ผู้ผลิต และผู้บริโภค

3. เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ตลอดห่วงโซ่การผลิต (จากศูนย์วิจัยฯ และฟาร์มเครือข่าย) สู่ชุมชน และผู้ประกอบการ

สถิติการเปิดชม : 2,442 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 694 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th