โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0006
ชื่อโครงการ : ความเสี่ยงของการพึ่งตนเองด้านอาหาร ภายใต้การขยายตัวของพืชอุตสาหกรรม
 
หัวหน้าโครงการ : สาวิตร มีจุ้ย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สาวิตร มีจุ้ย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทั้งพื้นที่ลาดชันและนา) ไปปลูกพืชอุตสาหกรรมเป็นรายพืช (ได้แก่ ยางพารา อ้อยและปาล์ม) ในพื้นที่ 9 จังหวัดเป้าหมาย

2. ศึกษาความเสี่ยงของการพึ่งตนเองด้านอาหาร (ข้าว) ในระดับจังหวัด ที่เกิดจากการขยายพื้นที่ปลูกพืชอุตสาหกรรมลงไปสู่พื้นที่นา

3. ศึกษาความเหมาะสมของการใช้พื้นที่นาในการจัดการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เสนอแนวคิดเชิงนโยบายการปลูกพืชในนาที่มีพืชอุตสาหกรรมร่วมระบบ

สถิติการเปิดชม : 1,208 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 230 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th