โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58D0006
ชื่อโครงการ : การจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า
  Management of expired solar PV panels
หัวหน้าโครงการ : พิชญ รัชฏาวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิชญ รัชฏาวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชัย รัตนธรรมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันต์ สัมปัตตะวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 7 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการแผงเซลแสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนสำหรับประเทศ

2) เพื่อศึกษาและเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการสำหรับประเทศไทย โดยพิจารณาประเด็นด้านการบริหารจัดการ กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

สถิติการเปิดชม : 2,699 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 601 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th