โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว.
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. ทั้งหมด 28 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
พิลาณี ไวถนอมสัตย์
ทบทวนสถานภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า
อดิศร ลีลาสันติธรรม
การพัฒนาเมมเบรนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเป็นไบโอมีเทน
อาทิตย์ อัศวสุขี
การส่งพลังงานแบบไร้สายสำหรับการประจุพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
ทวีศักดิ์ สมานชื่น
การพัฒนาเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา
กีรติ ชยะกุลคีรี
การศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ธีรยุทธ์ เจนวิทยา
โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
ภูรี สิรสุนทร
โครงการศึกษาและส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้
อภิชิต เทอดโยธิน
การศึกษาสถานภาพและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ
นฤมล พฤกษา
การศึกษาโซ่คุณค่าของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อค้นหาส่วนที่สามารถ ผลิตได้ในประเทศอย่างคุ้มค่า
บัลลังก์ เนียมมณี
การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
อาทิตย์ อัศวสุขี
การศึกษาแนวทางการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
ธีรยุทธ์ เจนวิทยา
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำร่างโครงสร้างองค์กร และศึกษาแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ถ่านหิน ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ
การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
การจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า
พิชญ รัชฏาวงศ์
การปรับปรุงพันธุ์หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวลในสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม
ประกิจ สมท่า
การพัฒนารูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 3 เฟส ที่สภาวะทำงานจริงสำหรับการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
กีรติ ชยะกุลคีรี
โครงการศึกษาสถานภาพการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันสำหรับผลิตความร้อนและไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทย
วีรชัย สุนทรรังสรรค์
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลของหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
นรุณ วรามิตร
การวิเคราะห์คุณลักษณะของลีโอนาร์ไดต์และดินแดงจากเหมืองลิกไนต์แม่เมาะจังหวัดลำปางและการใช้งานเป็นตัวดูด ซับในการกำจัดสีน้ำทิ้งจากการย้อมผ้า
อาทิตย์ อัศวสุขี

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. ทั้งหมด 28  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th