โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60D0004
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้
  Promotion of Waste Heat Recovery Industry
หัวหน้าโครงการ : อภิชิต เทอดโยธิน
ทีมวิจัย :
อภิชิต เทอดโยธิน
หัวหน้าโครงการ
ดำรงค์ บัวยอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภชัย ทายะบวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนนท์ ช่วยเกิด
นักวิจัยร่วมโครงการ
โสภิญ วชิรภูวดล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรุตร์ จิวะมาวิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
นารีรัตน์ เกษมพัฒนาการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ทราบศักยภาพของการส่งเสริมเทคโนโลยีนำความร้อนทิ้งแต่ละประเภท ความคุ้มค่า โอกาส ความพร้อมของเทคโนโลยีนั้น

2. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคของผู้จำหน่ายอุปกรณ์ และข้อเสนอแนะ

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการนำร่องในเทคโนโลยีเป้าหมาย 2 ชนิด

สถิติการเปิดชม : 317 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th