โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020019
ชื่อโครงการ : การผลิตลูกไก่และการจัดการพ่อแม่พันธุ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำรายย่อย
  The Production of breeder chicks and management to strengthen the network shepherd of Pradu Hangdum Native Chicken Small scale Farmer
หัวหน้าโครงการ : กชพร ศิริโภคากิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กชพร ศิริโภคากิจ
หัวหน้าโครงการ
สุขสถิตย์ พิสิษฐ์สัชญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิมา ศรีจันทร์ดร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ธ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตลูกไก่ประดู่หางดำ จากการใช้เทคโนโลยีตู้ฟัก จากการใช้พ่อแม่พันธุ์ประดู่หางดำจากแหล่งผลิต ในจังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่น

2. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ในการลงทุน เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ เพื่อการผลิตลูกไก่ ด้วยตู้ฟักอัตโนมัติ ของเกษตรกรรายย่อย

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่ และระบบการจัดการพ่อแม่พันธุ์ประดู่หางดำ ด้วยการใช้

ตู้ฟักอัตโนมัติ

สถิติการเปิดชม : 515 ครั้ง
ชุดโครงการ : การบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 89 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th