โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย ทั้งหมด 12 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
โครงการส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่หางดำของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
สุพล ปานพาน
การผลิตลูกไก่และการจัดการพ่อแม่พันธุ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำรายย่อย
กชพร ศิริโภคากิจ
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ยุทธศาสตร์การผลักดันทางการตลาดในระดับชุมชนและระดับบน
นพพร วายุโชติ
การพัฒนารูปแบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของชุมชน โดยใช้รูปแบบความร่วมมือการจัดกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษา และชุมชน
วิทย์ อนุศาสนะนันทน์
การใช้แนวทางสหวิทยาการและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการผลิตไก่ประดู่หางดำตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
สุวิทย์ โชตินันท์
การพัฒนาตลาด และแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
จรัญ ใจลังกา
รูปแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อความมั่นคงชุมชนและเป็นรายได้เสริมในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการจัดการแบบ Zero waste
กชพร ศิริโภคากิจ
การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบปล่อยตามธรรมชาติจังหวัดลำปางเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตและการตลาดชุมชน
สุมาฬี พรหมรุกขชาติ
การบริหารจัดการระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบเลี้ยงปล่อยธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองและการสร้างแบรนด์ของเกษตรกร
ณรงค์ วีรารักษ์
การพัฒนาระบบการเลี้ยงและการสร้างตลาดไก่ประดู่หางดำอินทรีย์
วรศิลป์ มาลัยทอง
ผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่การเลี้ยงระบบอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเชียงราย
สุพล ปานพาน
การพัฒนาระบบการผลิตไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสู่การผลิตระบบอินทรีย์
ธีระยุทธ ชาวุฒิ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย ทั้งหมด 12  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th