โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110038
ชื่อโครงการ : บทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต่อปัญหาผู้ลี้ภัย: กรณีศึกษาชาวโรฮิงญาและชาวอุยกูร์
  The Cooperation between Thailand and Malaysia on the Issue of Refugee: Case Studies of Rohingya and Uyghurs
หัวหน้าโครงการ : สุชาติ เศรษฐมาลินี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) ปัญหาผู้ลี้ภัยทั้งสองกลุ่ม (ชาวโรฮิงญาและชาวอุยกูร์) ได้ส่งผลกระทบในด้านใดบ้างต่อประเทศไทยและมาเลเซีย

2) ผู้ลี้ภัยทั้งสองกลุ่มมีเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างไรบ้างในภายในประเทศไทยและมาเลเซีย

3) ประเทศไทยและมาเลเซียควรมีบทบาทร่วมกันในการจัดการกับปัญหาผู้ลี้ภัยทั้งสองกลุ่มอย่างไร

สถิติการเปิดชม : 252 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th