โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120014
ชื่อโครงการ : การศึกษาการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  The Study of the Management of Production and Marketing Linkage of Pradu-Hangdum of Farmers Cluster in Pai-District Mae Hong Son Province
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ วีรารักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ วีรารักษ์
หัวหน้าโครงการ
ภาคภูมิ เสาวภาคย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิมา ศรีจันทร์ดร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยตรี บุญดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกรอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำที่มีศักยภาพทางการตลาด ตอบสนองความต้องการของตลาดทุกระดับ

2.1 ตลาดระดับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน (Community Business)

2.2 ตลาดระดับกลางและบน พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด กับโครงการย่อยอื่นๆ

3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Feasibility study) เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำในตลาดทุกระดับ ของกลุ่มเกษตรกรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติการเปิดชม : 378 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th