โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140012
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาศิลปะในชั้นเรียนแบบเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการทดลองขยายผล
 
หัวหน้าโครงการ : สัญชัย สันติเวส : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สัญชัย สันติเวส
หัวหน้าโครงการ
ไพโรจน์ ชมุนี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วินิจ มูลวิชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยลดา หนองบัว
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิธิวดี ทองป้อง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 สร้างชุดการเรียนรู้วิชาศิลปะในชั้นเรียนที่มีนักเรียนตาบอดเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

2 สร้างคู่มือการผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาศิลปะสำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนำชุดการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

4 นำชุดการเรียนรู้วิชาศิลปะไปทดลองใช้ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนตาบอดเรียนรวม ติดตามผลและประเมินผล

5 นำเสนอผลการทดลอง การนำสื่อการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ไปใช้ในโรงเรียนแบบเรียนรวมเพื่อติดตามผลและประเมินผลการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 362 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (110 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th