รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0002
ชื่อโครงการ : เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรและลดอุบัติเหตุ
  Traffic pole from natural rubber to increase traffic safety and reduce accidents
หัวหน้าโครงการ : ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิด “เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ” ให้สามารถใช้งานได้ใกล้เคียง และ/หรือเหนือกว่ากับผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานของอุปกรณ์จราจร
สถิติการเปิดชม : 445 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400