โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0093
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่การติดตามแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร
  Application of a geographic information system to produce monitoring maps for major sugarcane pests in Kamphaeng Phet province
หัวหน้าโครงการ : ประกาย ราชณุวงษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยสภาพภูมิอากาศต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาว ในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดกำแพงเพชร

2. สร้างแผนที่แสดงการระบาดของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาว ในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดกำแพงเพชร

3. สร้างแบบจำลองการแพร่กระจาย (Ecological niche model) ของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และเพลี้ยจักจั่นพาหะโรค ใบขาว ในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยโปรแกรม Maxent software (version 3.3.3) จากอิทธิพลของปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาว

4. สร้างแผนที่แสดงศักยภาพของพื้นที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยจังหวัดกำแพงเพชร

5. ทำนายแผนที่เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จากการผนวกความรู้ในแผนที่แสดงการระบาด แบบจำลองการแพร่กระจาย และแผนที่แสดงศักยภาพของพื้นที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย

สถิติการเปิดชม : 353 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (120 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th